Location : Buddh International Circuit

Fastest : 01:35.906

In lap : 9

Length : 5140 mtr
 

 

 
Pos Nbr Name Fastest In Gap Diff Laps
1 2 Hisham 1:35.906 4     9
2 31 Mezaan Anees 1:36.425 3 0.519 0.519 9
3 9 Hashim 1:36.439 6 0.533 0.014 9
4 29 Shuchindra S.P. 1:36.446 7 0.540 0.007 9
5 19 Vivek Ramachander 1:36.797 7 0.891 0.315 9
6 23 Jagjyot Sandhu 1:36.929 8 1.023 0.132 8
7 1 Utsav Shah 1:37.012 5 1.106 0.083 8
8 20 Deepak Papineni 1:37.078 7 1.172 0.066 9
9 27 Vibhav Parker 1:37.125 5 1.219 0.047 9
10 7 Arjun S 1:37.582 7 1.676 0.457 9
11 25 Karthik Konchady 1:37.992 7 2.086 0.410 9
12 26 Tapeshwar Sajith 1:38.200 5 2.294 0.208 9
13 4 Vinod Gopalaswamy 1:38.326 8 2.420 0.126 9
14 24 Nasir 1:38.521 6 2.615 0.195 9
15 32 Adin Thomas 1:40.233 3 4.327 1.712 8