Location : Jaypee

Best lap time : 1:35.972

 

In lap : 9

Length : 2500 mtr

 

 

 
Pos Nbr Name Gap Total time Fastest In
1 3 Hisham -- 9 laps -- 14:28.826 1:36.042 4
2 31 Mezaan Anees 0.913 14:29.739 1:36.015 5
3 9 Hashim 6.097 14:34.923 1:36.393 4
4 23 Jagjyot Sandhu 9.749 14:38.575 1:36.369 7
5 1 Utsav Shah 18.864 14:47.690 1:36.261 6
6 20 Deepak Papineni 19.361 14:48.187 1:35.972 5
7 21 Vibhav Parker 20.435 14:49.261 1:37.112 8
8 7 Arjun S 21.516 14:50.342 1:36.780 2
9 25 Karthik Konchady 24.056 14:52.882 1:37.560 3
10 26 Tapeshwar Sajith 32.390 15:01.216 1:37.143 7
11 19 Vivek Ramachander 45.667 15:14.493 1:37.617 3
12 4 Vinod Gopalaswamy 50.372 15:19.198 1:37.497 3
13 29 Shuchindra S.P. 51.054 15:19.880 1:36.725 6
14 32 Abin Thomas 1:05.133 15:33.959 1:38.767 2